V košíku nie sú žiadne položky.

                                                                              bezpecne nakupovanie

 

Pre Váš pokoj a istotu Vám uvádzame, že produkty spĺňajú podmienku Oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku na Úrade verejného zdravotníctva SR na základe novely zákona č.355/2007 Z.z. o umiestnení na trhu. Plníme si tak základnú a prvoradú povinnosť voči našim zákazníkom, ktorých si vážime a chceme im poskytnúť kvalitu a serióznosť v každom ohľade. Nech rozhoduje kvalita !

 

Pre Vaše bezpečné nakupovanie Vám uvádzame dôležité údaje, ktoré nájdete na každom našom predanom produkte Serrapeptase všetkých balení.

Ako príklad Vám uvádzame snímku z etikety Serrapetase 120,000 SU / 120+10 DRcaps.

 

 

1)     LOT/EXP. Ide o najdôležitejší údaj výrobku, podľa ktorého sa dá overiť originalita výrobku.

LOT/EXP. = evidenčné číslo, číslo šarže/doba dokedy môže byť liek použitý, doba expirácie.

Pre vysvetlenie:

Ak je tam napr. 14579532 / MAR.2018, znamená to, že číslo 14579532 =  evidenčné číslo, alebo číslo šarže a liečivý doplnok je možné použiť do konca marca roku 2018. Číslo šarže je vlastne poradové alebo kódované číslo mnohokrát opakovanej várky (pokusu) uskutočnenej za účelom výroby hlavne potravín, liekov, chemikálií a podobne. Podľa čísla šarže sa dá z výrobného záznamu výrobcu identifikovať, či sa do šarže (várky) našaržovali (nadávkovali) všetky zložky v predpísanom množstve a či sú v súlade s výrobným záznamom.

Výrobný záznam je písaná inštrukcia, ktorú vystavuje majster výrobne pred uskutočnením várky. Číslo šarže je dôležitý údaj pri reklamáciách a vyšetrení nezhodných produktov.

 

2)     NPN 80045806   NPN znamená – Natural Product Number, teda číslo prírodného produktu.

Pre vysvetlenie:

Vedľa hlavného obrázka vľavo, je číslo, ktoré označuje, že ide o prírodný produkt. Pri Serrapeptase 120,000 SU je to označenie NPN 80045806, pri Serrapeptase sily 60,000 SU je to označenie NPN 80040924.

Toto označenie získala firma ENEREX preto, lebo pri výrobe sa využívajú len prírodné, kvalitné a certifikované suroviny. Vyhlásenia výrobcu všetkých produktov sú založené na informáciach zverejňovaných a posudzovaných v najrenomovanejších vedeckých žurnáloch.

 

3)      CANADA   300cc RD8/14-07-31

Pre vysvetlenie:

Pod piktogramon červeného javorového listu je nápis CANADA a pod ním je ďalšie číslo, napr. 300cc RD8/14-07-31. 300cc znamená 300 Cubic centimeters – 300 kubických centimetrov, obsah, RD7, 8 atď. je výrobné číslo. Číslo 14-07-31, znamená, že výrobok bol vyrobený dňa 31.07.2014. Pre balenia menších rozmerov je označenie 200cc...

 

Dôležité upozornenie:

Pre slovenské etikety bolo pred písmenami RD označenie SK. Do vypredania zásob sme našim zákazníkom distribuovali produkty s takýmto označením, teda napr. SK-RD1...Zmenou nášho dodávateľa (prechodom zo „SLOVENSKEJ“ etikety na etikety od výrobcu), dostávate pôvodom teraz tie isté, rovnaké výrobky ako doteraz, len s tým rozdielom, že etikety sú v anglickom a francúzskom jazyku. Identické sú, čo sa týka obsahu, ale aj zloženia a svojho liečivého účinku. Ponúkame Vám výrobok taký, aký sa predáva v Kanade a aj inde v EÚ. To všetko na základe voľného pohybu tovaru v rámci EÚ (Slovensko je členským štátom EÚ), ako prvej zo štyroch základných slobôd vnútorného trhu.  Momentálne Vám zmenou dodávateľa môžeme poskytnúť aj výhodnejšiu cenu.

 Pre úplnosť, etiketa obsahuje stručný popis výrobku a dávkovania, adresu výrobcu a samozrejme čiarový kód.

 

.